Semestertider!

Just nu är servicenivån på FOTOverket lite lägre. Det innebär framförallt att leveranstiderna kan vara lite längre. Vid beställning får du reda på beräknad leveranstid. Är snabb leverans viktigt så hör av dig via kontaktformuläret så får du reda på vad som gäller för just det du vill ha.

1-7 augusti är FOTOverket helt stängt. Ordrar behandlas först 8 augusti och leveranstiderna är antagligen lite längre första dagarna därefter.

FOTOverket – ICC-profiler

Här kan du ladda ner de ICC-profiler FOTOverket använder vid utskrifter. Dessa har skapats vid kalibrering av våra skrivare, så de är specifika för just FOTOverket.

Använd ICC-profilerna för att göra soft proofing och eventuellt justera bilden innan du skickar den till FOTOverket.

Obs, ICC-profilerna används bara vid färgutskrifter, för svartvitt printande används andra metoder.

Som vanlig rekommenderas att du beställer en provutskrift innan du gör ett riktigt jobb.