Stängt lördag 11/1 till söndag 19/1!

FOTOverket är på resa, och därför kan inga ordrar skeppas under dessa dagar. Måndag 20/1 upptas normal service igen! Frågor (per mail) besvaras och ordrar mottas dock under stängningen, men inga leveranser sker.

FOTOverket – ICC-profiler

Här kan du ladda ner de ICC-profiler FOTOverket använder vid utskrifter. Dessa har skapats vid kalibrering av våra skrivare, så de är specifika för just FOTOverket.

Använd ICC-profilerna för att göra soft proofing och eventuellt justera bilden innan du skickar den till FOTOverket.

Obs, ICC-profilerna används bara vid färgutskrifter, för svartvitt printande används andra metoder.

Som vanlig rekommenderas att du beställer en provutskrift innan du gör ett riktigt jobb.