Imprint

Det här avtrycket uppdaterades senast den 2024-03-24.

Ägaren till denna webbplats är:

Fudao AB
Arnebo Charlottenborg
585 96 Linköping
Sverige
E-post: info@fotoverket.se
Telefonnummer: 013-390 02 69
VAT ID: SE559118780101

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Fudao AB :

Niklas Storm

1. Allmänst

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.