Stängt lördag 11/1 till söndag 19/1!

FOTOverket är på resa, och därför kan inga ordrar skeppas under dessa dagar. Måndag 20/1 upptas normal service igen! Frågor (per mail) besvaras och ordrar mottas dock under stängningen, men inga leveranser sker.

Hos FOTOverket delas pappren in i två kvalitetsnivåer:

  • Fine Art – oftast baserade på andra material än cellulosa och därmed ligninfria för bästa hållbarhet. Här finns det gott om matta varianter med olika struktur. Oftast tjocka och kraftiga för att förstärka kvalitetskänslan. Ska du printa bilder till utställningar och för försäljning är Fine Art att rekommendera.
  • Fotopapper – cellulosabaserade men där man avlägsnat ligninet och övriga syror. Fotopapper är oftast lite tunnare än Fine Art-papper. Bra hållbarhet, men inte riktigt på samma nivå som Fine Art och inte samma kvalitetskänsla.

Fine Art matt

Fine Art blankt

Fotopapper matt

Fotopapper blankt