FOTOverket – inramning

När det gäller inramningar är möjligheterna oändliga. Givetvis är målet med en inramning att den ska vara estetiskt tilltalande och visa verket på bästa möjliga sätt. Samtidigt ska den också skydda verket från yttre påverkan som ljus, damm, smuts och fukt.

Framförallt fokuserar FOTOverket sig på det som kallas standardinramning. Bilden monteras på en syrafri isolering med en passepartout och stoppas i en ram med glas, allt för att undvika att bilden kommer i kontakt med material som kan förstöra bilden.

Alla material som används är certifierade enligt ISO9706 för att garantera bästa hållbarhet.

Med glas framför bilden håller den bäst och vill man ha den allra bästa hållbarheten och dessutom se bilden ännu bättre väljer man reflexfritt museumglas.

ISO 9706 – permanent papper

ISO 9706 definierar papper med egenskaper som gör det permanent.

  • Pappret ska ha pH-värde mellan 7.5 och 10.0.
  • Pappret ska ha en alkalireserv på minst motsvarande 0.4 mol syra per kg papper
  • Pappret ska ha rivmotstånd på minst 350 mN
  • Pappret ska ha ett Kappa-tal mindre än 5, vilket innebär att pappret endast får innehålla små mängder av lättoxiderade material som t ex lignin

Långtifrån alla material som kallas syrafria uppfyller ISO 9706 och drabbas därför tyvärr ofta av problem som gulning, ofta inom bara ett par år.

Priser

Prisexemplen nedan gäller för en komplett inramning av en print gjord hos FOTOverket, med en ram köpt hos FOTOverket. Vid monteringen används standardglas, standardpassepartout och isolering bakom bilden.

Pris för ram och print tillkommer.

30×40 cm, passar till A4-bilder – 195 kr. Köp till reflexfritt glas för 220 kr.
40×50 cm, passar till A3-bilder – 230 kr. Köp till reflexfritt glas för 340 kr.
50×70 cm, passar till A2-bilder – 300 kr. Köp till reflexfritt glas för 575 kr.
60×80 cm, passar till A2-bilder – 375 kr. Köp till reflexfritt glas för 775 kr.